Komínové prieduchy musia mať:

 • - po celej výške nemenný prierez (okrem spoločných komínov)
 • - zvislý pokiaľ možno priamy tvar (s maximálnym sklonom 15° od zvyslice a pri rekonštrukciách v odôvodnených prípadoch 30°), okrem spoločných komínov s umelým ťahom -
 • - prípadné uhnutie musí byť vykonané mimo stropnej konštrukcii
 • - prierez najčastejšie kruhový, menej často štvorcový alebo obdĺžnikový s pomerom strán najviac 1:1,25 , u rekonštrukcií 1:1,5
 • - najmenší hydraulický priemer:
     - 100 mm pre odvod spalín od plynových spotrebičov
     - 110 mm pre odvod spalín od spotrebičov na kvapalné palivá
     - 120 mm pre odvod spalín od spotrebičov na tuhé palivá (prierez najmenej 0,015 m²)
 • -účinná výška komína je najmenej 5m pre komíny od spotrebičov na tuhé a kvapalné palivá a 4m pre komíny na plynné palivá