KOMÍN
Komín je používaný pre odvod spalín z objektov na ktorý sa napájajú krby, pece, kachle alebo kotle. Spaliny v komíne majú nižšiu hustotu ako vzduch vďaka čomu stúpajú komínom hore a zároveň je nasávaný čerstvý vzduch čo spôsobuje ťah komína a hovorí sa tomu aj komínový efekt. Otvor v komíne sa nazýva sopúch a každý komín musí mať vyberací a vymetací otvor. Novšie typy komínov musia mať otvor na odvod kondenzátu.

Vonkajšia vrstva komína sa nazýva komínový plášť a plní funkciu ochrany komína. Spojenie zo spotrebiča na komín sa nazýva dymovod a napojenie dymovodu do plášťa komína je sopúch. Na vyberanie tuhých častíc z komína slúži vyberací otvor a na čistenie prieduchov je určený vymetací otvor. Komín je ukončený nad strechu objektu hlavou, ktorá predlžuje účinnú výšku komína.
Vyhláška č.401/2007 Z.z. upravuje na Slovensku od roku 2007 bezpečnosť komínov a ukladá povinnosť fyzickým aj právnickým osobám udržiavať komín v dobrom technickom stave a zároveň bola zabezpečená pravidelná kontrola a čistenie pre všetky objekty. Intervaly kontroly a čistenia závisia od tepelného výkonu spotrebiča a druhu vykurovacieho paliva.

Komíny z tvárnic
Dekoračné tvárnice sú vyrábané zo špeciálnej zmesi ľahčeného betónu v troch rôznych farebných vyhotoveniach: čierna, biela a tehlovo červená. Šamotové vložky majú vysokú trvalú stálosť, presnosť, hladkosť povrchu a sú odolné voči kyselinám. Sú vhodné pre všetky druhy paliva: tuhé, kvapalné a plynné palivá. Žiaruvzdorná izolácia je vyrábaná z minerálnych vlákien. Betónové tvárnice majú výšku 33cm a vyznačujú sa vysokou pevnosťou a odolnosťou voči mechanickému poškodeniu. Plynotesné komínové dvierka ako súčasťou každej komínovej zostavy sú podmienkou k revízii komína. Všetky prvky komínového systému sú certifikované a vyrobené tak, aby do seba jednoducho zapadali pre rýchlu a jednoduchú montáž.

Jednoplášťový nerezový komínový systém
Jednoplášťový komínový systém je vyrobený z kyselinovzdornej nerezovej ocele typu 1.4404 v hrúbke 0,6 mm (0,5mm). Jednotlivé prvky komínového systému sa spájajú vložením jednej časti-signy do druhej časti-hrdla. Stabilná konštrukcia sa dosahuje vďaka hrdlovým spojom. Systém je určený na odvod spalín spotrebičov na tuhé, plynné palivo ako aj pre naftové vykurovacie zariadenia. Komíny sú odolné voči korózii ktorú spôsobujú kondenzácie kyselín počas procesu horenia. Kondenzácia pary sa vyskytuje na studených vnútorných stenách komína a je odvádzaná myskou v spodnej časti komína. Kondenzácia vzniká najmä v čase zapaľovania spotrebiča a v čase opakovanej prevádzky.
Výhody:
- odolnosť voči kyselinám
- veľmi nízky odpor toku spalín v porovnaní s tradičným keramickým komínom
- možnosť použiť komínovú vložku v interiéroch budov
- ľahšia a jednoduchšia montáž bez murárskych prác, nie je nutný komínový základ
- konfigurácia systému podľa individuálnych požiadaviek

Trojplášťový komínový systém
Trojplášťové komínové systémy sa vyrábajú z kyselinovzdornej nerezovej ocele typu 1.4404 a hrúbky 0,6/0,6 mm. Jednotlivé prvky komínového systému sa spájajú vložením jednej časti-signy do druhej časti-hrdla. Prvky vonkajšieho plášťa sa upevňujú nerezovými nitmi. Štandardne sa používajú na odvod spalín spotrebičov na pevné, plynné palivo ako aj pre naftové vykurovacie zariadenia. Komíny sú odolné voči korózii ktorú spôsobujú kondenzácie kyselín počas procesu horenia. Kondenzácia pary sa vyskytuje na studených vnútorných stenách komína a je odvádzaná myskou v spodnej časti komína. Kondenzácia vzniká najmä v čase zapaľovania spotrebiča a v čase opakovanej prevádzky.
Výhody:
- odolnosť voči kyselinám
- veľmi nízky odpor toku spalín v porovnaní s tradičným keramickým komínom
- možnosť použiť komínovú vložku v interiéroch budov
- ľahšia a jednoduchšia montáž bez murárskych prác, nie je nutný komínový základ
- konfigurácia systému podľa individuálnych požiadaviek

Spalinový komínový systém SKS
Jednoplášťové komínové systémy sú vyrobené z kyselinovzdornej nerezovej ocele typu 1.4404 hrúbky 0,5 a 0,6 mm. Používajú sa hlavne pre odvod spalín od plynových spotrebičov s uzavretou spaľovacou komorou, alebo pre kondenzačné plynové kotly s nízkou teplotou spalín. Tieto kotle sú vybavené ventilátorom pre odvod spalín, ktorý v komínovom potrubí vytvára pozitívny tlak. Spalinové komíny musia dosahovať vysokú tesnosť kvôli prevádzke pod zvýšeným tlakom. Pre zabránenie úniku spalín cez spoje potrubí sú použité tesnenia zo silikónovej gumy. Tesnosť systému je do 200 Pa a maximálna prevádzková teplota 200 ºC.
Výhody:
- odolnosť voči agresívnym chemickým zložkám v spalinách
- dlhá životnosť počas prevádzky s možnosť recyklácie
- využitie kotla na jeho maximálnu účinnosť
- jednoduchá montáž bez demolačných prác
- individuálna konfigurácia systému
- použitie nehorľavých materiálov 

Spalinový komínový systém SKSP
Vnútorné rúry komínového systému sú vyrobené z kyselinovzdornej nerezovej ocele typu 1.4404 hrúbky 0,5 mm. Používajú sa hlavne pre odvod spalín od plynových spotrebičov s uzatvorenou spaľovacou komorou, alebo pre kondenzačné plynové kotly s nízkou teplotou spalín. Vzduchovo spalinové komíny pozostávajú z koaxiálnych dymovodou odovzdávajúcich spaliny vnútorným potrubím a privádzajúcich vzduch pre horenie cez vonkajšie potrubie. Vnútorné potrubie má vysokú úroveň tesnosti pre zvýšený tlak v prevádzke. Pre zabránenie úniku spalín cez spoje potrubí sú použité tesnenia zo silikónovej gumy. Tesnosť systému je do 200 Pa a maximálna prevádzková teplota 200 ºC. 

Výhody:
- odolnosť voči agresívnym chemickým zložkám v spalinách
- dlhá životnosť počas prevádzky s možnosť recyklácie
- využitie kotla na jeho maximálnu účinnosť
- jednoduchá montáž bez demolačných prác
- individuálna konfigurácia systému
- použitie nehorľavých materiálov